Kwaliteitslabels

media_36667_3916a2 Kwaliteitslabels zijn het resultaat van een streven naar verbetering dat nooit stopt. Continu verbeteren is enkel mogelijk dankzij de voortdurende inspanningen van alle artsen en medewerkers.

 

Dat streven vertaalt zich in volgende resultaten.

 

Internationaal

In België kunnen ziekenhuizen zelf kiezen of ze een internationale garantie van kwaliteit willen behalen. Zo een internationale erkenning betekent heel wat. Het bevestigt dat een ziekenhuis werkt volgens internationaal aanvaarde normen. Beter nog: het NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg) garandeert dat. Het kwaliteitslabel NIAZ-Qmentum van NIAZ geldt als een bewijs dat alle aan het ziekenhuis verbonden diensten een zeer goede kwaliteit leveren. Daarom hebben we het over een ziekenhuisbrede erkenning.

 

Vlaams

Anders dan de internationale onderzoeken met het oog op erkenning, zijn de controles van de Vlaamse overheid niet vrijblijvend. Als je de goedkeuring van de Zorginspectie niet hebt, mag je de gecontroleerde activiteit niet langer uitvoeren.De Zorginspectie komt onaangekondigd toe om te controleren of de door de wet vastgelegde normen werkelijk worden toegepast. Bij elke controle worden andere trajecten onder de loep genomen, bv. het traject dat een patiënt aflegt die voor een chirurgische ingreep komt of het traject van een internistische patiënt. De rapporten zijn beschikbaar op deze website.

 

Andere kwaliteitslabels

Tenslotte zijn er ook nog de controles op de goede werking van de specifieke diensten.  De ook bij het brede publiek bekende ISO-normen (International Organization for Standardization) gelden hierbij vaak als maatstaf. Zo’n ISO-certificaat werd al in 2000 door de apotheek en de afdeling sterilisatie behaald en in 2009 door de keuken. Het Jessa Ziekenhuis behaalde ook nog andere kwaliteitslabels, zoals de Europese erkenning van ons Kankercentrum in 2007, en de erkenning als babyvriendelijk ziekenhuis in 2011.

 

De dienst ziekenhuishygiëne behaalde het kwaliteitslabel ‘patiëntveiligheid door hygiëne en bescherming tegen infecties’ van  de stichting euPrevent-EMR. Voor het uitreiken van dit kwaliteitslabel controleert euPrevent of de dienst ziekenhuishygiëne aan een aantal criteria voldoet. Ze gaan na of ziekenhuishygiëne er alles aan doet om het aantal infecties in een ziekenhuis zoveel mogelijk terug te dringen. De stichting euPrevent-EMR is opgericht om de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van preventieve gezondheidszorg in de euregio Maas en Rijn te ondersteunen.

 

Deze opsomming is natuurlijk niet volledig. Voor een overzicht klik je hier.

 


Laatste aanpassing: 29 oktober 2019