Patiëntenervaringen PAAZ

VPPeiling PAAZ Cijfer

 

 

VPPeiling PAAZ Aanbevelen

 

Resultaten van het onderzoek:

  • 71% van de patiënten die op de PAAZ verbleven gaf aan om het ziekenhuis 'zeker wel' aan te bevelen versus 51% gemiddeld in Vlaanderen.
  • 55% van onze patiënten gaf een score van 9 of 10 op 10 versus 36% gemiddeld in Vlaanderen.
  • De gemiddelde score was 8,6 versus 7,8 in Vlaanderen.

 

We scoren sterk hoger wat betreft patiënttevredenheid wanneer we onze PAAZ afdeling vergelijken met andere psychiatrische afdelingen in Vlaanderen.

 

Op de PAAZ blijven we ernaar streven om zo goed mogelijk in te spelen op de veranderende vragen en noden binnen de begeleiding van patiënten met acute psychische problemen.

 

Dit komt dagdagelijks terug in onze therapeutische visie

 

Patiëntgerichte/eclectische benadering

  • We kiezen voor de benaderingswijze die het meest aansluit bij de waarden, wensen en behoeften van de patiënt.

 

Methodisch handelen

  • Doelgericht, bewust en procesmatig op weg gaan met de patiënt.
  • We stimuleren de patiënt om zelf verantwoordelijkheid te nemen tijdens de behandeling via een actieve deelname en betrokkenheid.
  • De patiënt moet zelf een aantal doelstellingen kunnen formuleren waaraan hij/zij zal werken tijdens het verblijf op de afdeling.

 

Hierdoor creëren we een grotere overeenstemming tussen de voorkeur van de patiënt en de feitelijke hulpverlening.

 

De patiënt is hierbij de regisseur en de hulpverlener de ambassadeur.

 

Enkele praktijkvoorbeelden

Wekelijks worden er vanuit de verpleging infosessies voor (nieuwe) patiënten gegeven i.v.m. (beleving van) opnameverloop. Dit is een interactieve sessie waarbij we stilstaan bij het proces van opname en waarbij de patiënten ook voorstellen tot verbetering kunnen doen.

 

Daarnaast komt er maandelijks een ervaringsdeskundige langs voor patiënten met een afhankelijkheidsprobleem. Patiënten voelen zich hierdoor beter begrepen. Het contact met een ervaringsdeskundige is anders dan met een verpleegkundige. Niet beter, maar anders. Het inzetten van een ervaringsdeskundige zorgt ook voor vermindering van het stigma. Een ervaringsdeskundige fungeert als rolmodel en biedt patiënten hoop en geloof in de toekomst.