Veiligheidsronde

Op iedere afdeling vindt minimaal 3x/jaar een veiligheidsronde plaats. Tijdens dergelijke veiligheidsronde wordt een brede waaier van zorggerelateerde items geëvalueerd. We beschikken daarvoor over een lijst met 450 topics die in orde zouden moeten zijn, Controle van medicatie op vervaldatum, het tijdig keuren en onderhouden van medisch materiaal, de aanwezigheid en de leesbaarheid van het identificatiebandje van de patiënt, etc. Dit overzicht van veiligheidsitems werd samengesteld op basis van de vereisten vanuit de Vlaamse Zorginspectie, de normen van NIAZ-Qmentum en eigen ervaringen, en wordt bovendien voortdurend up to date gehouden. Per veiligheidsronde nemen we een steekproef van 40 tot 60 items. Ook de verbeterpunten van een vorig bezoek, worden steeds opnieuw meegenomen bij een volgend bezoek aan een bepaalde afdeling. Op die manier kunnen we de cyclus van continu verbeteren integreren in de organisatie.

 

De rondgang gebeurt telkens door een observatieteam van 3 tot 4 medewerkers: de referentiepersoon patiëntveiligheid of hoofdverpleegkundige van de betrokken afdeling, een hoofdverpleegkundige van een andere afdeling, een zorg- of medisch manager en een directielid of stafmedewerker van de dienst Q&S. Binnen het tijdsbestek van 1 uur worden de vooraf bepaalde items nagekeken door de observatoren en gebeurt een eerste terugkoppeling naar de afdelingsverantwoordelijke. Hierbij wordt voldoende nadruk gelegd op de positieve punten, maar ook de nodige aandacht gevraagd voor de items die nog voor verbetering vatbaar zijn.

 

Het uitgangspunt van de veiligheidsrondes is om een globaal beeld te krijgen van de mate van veiligheid en kwaliteit op alle ziekenhuisafdelingen. Het hoofddoel is niet om diensten te controleren, wel om samen te werken aan nog meer alertheid rond patiëntveiligheid en kwaliteit.

 

Oorspronkelijk werden de veiligheidsrondes steeds op voorhand aangekondigd. Sinds vorig jaar worden diensten echter op vraag van de hoofdverpleegkundigen ook onaangekondigd bezocht. Op die manier krijgen we een nog beter beeld van de reële werking op een afdeling.

 

Op de afdelingen maken we deze resultaten zichtbaar aan de hand van kwaliteits- en verbeterborden. Dit is een manier om al het goede werk van onze medewerkers ook ‘zichtbaar’ te maken en werkt stimulerend om elke dag opnieuw de best mogelijke kwaliteit van zorg te leveren.

 


Laatste aanpassing: 25 mei 2016