Valpreventie

Tijdens een ziekenhuisopname is het risico op valpartijen voor onze patiënten vaak groter dan in de thuissituatie. Redenen hiervoor kunnen zijn een verzwakte gezondheid, een andere omgeving of de nevenwerking van sommige geneesmiddelen.

 

Al onze zorgverleners doen inspanningen om het valrisico bij onze patiënten zo klein mogelijk te maken door het aanbieden van hulpmiddelen (bv. looprek), de bedden zo laag mogelijk plaatsen, aangepast schoeisel te voorzien, de medicatietherapie bij te sturen…

 

Indien u een verhoogd valrisico heeft kan een gespecialiseerd team ingeschakeld worden met kinesisten en ergotherapeuten die u adviezen geven over hoe een val vermeden kan worden.

 

Alle inspanningen ten spijt vinden er ook in ons ziekenhuis valincidenten plaats.

 

valpreventie

 

Twee derde van de valpartijen die gebeuren in ons ziekenhuis heeft geen letsel tot gevolg voor de patiënt. Als er een letsel ontstaat is dat in de meeste gevallen lichte (Graad 1) fysieke schade (schaafwonden, kleine snijwonden of andere letsels aan de huid). In sommige gevallen is er sprake van een wonde die gehecht dient te worden (Graad 2). De meest ernstige letsels (Graad 3; bv. heupfractuur) komen gelukkig slechts zeer zelden voor.

 


Laatste aanpassing: 23 mei 2017