Organisatie van kwaliteit

Het Jessa Ziekenhuis heeft reeds een lange cultuur van kwaliteitsopvolging. Zo was het Jessa Ziekenhuis in 2008, nog voor dit een verplichting was, het eerste ziekenhuis in België dat een NIAZ-accreditatie kreeg. In 2016 behaalden we als eerste Belgische ziekenhuis de NIAZ-Qmentum accreditatie. Daarnaast is Jessa het eerste ziekenhuis dat voor de derde keer een ziekenhuisbrede NIAZ-accreditatie behaalt. Ondertussen blijven we werken aan een continu proces van verbetering op basis van een eigen systeem van integrale kwaliteitstoetsing.

 

Binnen onze organisatie willen we een cultuur inbouwen die aanzet tot het constant verbeteren van de kwaliteit om zo een veilige zorg te garanderen in het ziekenhuis. Het uitgangspunt is om meer integraal te werken. Voor onze strategie van integrale kwaliteitstoetsing hebben we een integratiemodel met drie schillen opgesteld.

 

schillen kwaliteit

 

 

Afdeling in kaart gebracht

De eerste schil situeert zich op het afdelingsniveau. Hierin willen we elke afdeling een spiegel voorhouden aan de hand van veiligheidsrondes, hygiënerondes, de bedrijfsrondgang met de bedrijfsgeneeskundige dienst en de vakbonden. Daarnaast hebben sommige diensten ook nog dienstspecifieke kwaliteitslabels. Uit al deze inspectierondes komen terugkoppelingen en daar zetten we dan verbeterplannen tegenover.

 

Vergelijking met andere afdelingen en met andere ziekenhuizen

De tweede schil betreft al de verzamelde gegevens rond hygiëne, valincidenten, doorligwonden, enzovoort. Deze gegevens worden teruggekoppeld aan de diensten en afdelingen. De gegevens worden ook nationaal vergeleken met andere ziekenhuizen, bijvoorbeeld binnen VIP² of binnen het Vlaams Ziekenhuisnetwerk van Leuven. Zo hebben we een interne en externe benchmarking. Daarnaast zijn er nog de indicatoren rond verbruikscijfers, incidentmeldingen, patiëntentevredenheidsmetingen, cultuurmetingen,… die allemaal kunnen aangegrepen worden als een verbeterkans.

 

De dienst kwaliteit en patiëntveiligheid ondersteunt de afdelingen die minder goede cijfers halen. Zo worden de afdelingen die minder goed scoren op doorligwonden de maanden daarna door de wondzorgspecialisten extra begeleid om zo de pijnpunten na te gaan.

 

Op de afdelingen maken we deze resultaten zichtbaar aan de hand van kwaliteits- en verbeterborden die de medewerkers stimuleren om elke dag opnieuw de best mogelijke kwaliteit van zorg te leveren.

 

Dwarsdoorsnede

De derde schil van ons model beschrijft de integrale aanpak en is dus transversaal. Hierin zitten de thema-audits waarin ook de ondersteunende diensten worden betrokken. Bij de thema-audits gaan we op alle afdelingen hetzelfde thema nakijken, bv. of het beleid rond bepaalde medicatie in orde is, of al de geïnformeerde toestemmingsformulieren geregeld zijn,… Op die manier komen we terecht in een continu proces van kwaliteitsverbetering en kunnen we echt spreken van een integrale kwaliteitstoetsing.

 


Laatste aanpassing: 23 mei 2017