Kwaliteit en patiëntveiligheid

veiligheidsronde img_7630

Binnen onze organisatie willen we een cultuur inbouwen die aanzet tot het voortdurend  verbeteren van de kwaliteit om zo een veilige zorg te garanderen in het ziekenhuis. Naast accreditatie en Zorginspectie zetten we in op specifieke kwaliteitslabels waarmee we onze kwaliteit kunnen aantonen, werkpunten detecteren en zo verder verbeteren. We werken actief mee aan nationale en Vlaamse initiatieven om de kwaliteit van ziekenhuizen in kaart te brengen. Zo kunnen we onszelf vergelijken met andere ziekenhuizen, maar ook afdelingen onderling, bijvoorbeeld binnen VIP² of het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KULeuven.

Transparant omgaan met behaalde resultaten over kwaliteit van zorg vinden we dus belangrijk. Binnen ons ziekenhuis brengen we dat in praktijk door gebruik van kwaliteitsborden. Ze geven patiënten, bezoekers én personeel de kans om in een oogopslag te zien hoe er op een afdeling gewerkt wordt aan kwaliteitsvolle zorg. Hoe goed scoort een dienst op het vlak van hygiëne? Hoe tevreden zijn patiënten over hun verblijf op de afdeling? Hoe kan je als patiënt zelf bijdragen aan je eigen veiligheid tijdens een opname? Deze en andere informatie kan je terugvinden op deze afdelingsborden.

 

 

De kwaliteit en veiligheid van onze zorg blijven verbeteren is een speerpunt voor ons ziekenhuis. Enkele van de speerpunten waar we extra op inzetten in ons ziekenhuis zijn onder andere een fixatie-arm beleid,  preventie van vallen, aandacht voor pijn en adequate behandeling en patiëntervaringen.

We voeren interne audits uit op al onze eenheden, gaande van handhygiëne, patiëntidentificatie, preventie van doorligwonden tot fixatie. Het hoofddoel is niet om diensten te controleren, wel om een globaal beeld te krijgen en samen te werken aan nog meer alertheid rond patiëntveiligheid en kwaliteit.

 

 

Tijdens je verblijf in het ziekenhuis kan ook jij een belangrijke bijdrage leveren aan je eigen genezing, veiligheid en welbevinden. Heb je nog vragen of suggesties om onze kwaliteit te verbeteren? Bekijk onze brochures of geef ons een seintje op ....

 

Voor meldingen van incidenten of klachten kan je terecht bij onze ombudsdienst.

 

 


Laatste aanpassing: 29 juni 2020