NIAZ- Qmentum kwaliteitslabel

Jessa Ziekenhuis eerste Belgische ziekenhuis met NIAZ-Qmentum kwaliteitslabel

 

Het Jessa Ziekenhuis heeft als eerste Belgische ziekenhuis de NIAZ-Qmentum accreditatie behaald. Daarnaast is Jessa het eerste ziekenhuis dat voor de derde keer een ziekenhuisbrede NIAZ-accreditatie behaalt. Dit internationale kwaliteitslabel betekent dat het ziekenhuis kan aantonen dat het op herhaaldelijke wijze een hoog niveau van kwalitatieve zorg kan voortbrengen én over een werkcultuur beschikt die gericht is op continue verbetering. Het is een signaal dat patiënten, verwijzers, overheden,… kunnen rekenen op een kwaliteitsvol en veilig georganiseerd ziekenhuis.

 

De accreditatie wordt uitgereikt door het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). Het Jessa Ziekenhuis is het eerste ziekenhuis dat voor de derde keer een ziekenhuisbrede NIAZ-accreditatie behaalt (eerste keer in 2008, tweede maal in 2012). Op het vlak van externe controle van de kwaliteit is het Jessa Ziekenhuis één van de pioniers in Vlaanderen.

 

In maart beoordeelde een auditteam van 8 deskundigen uit de gezondheidszorg meer dan 2000 normen. Van opname tot ontslag, van patiëntidentificatie tot de veiligheid van medische apparatuur. “Door de samenwerking van NIAZ met Qmentum, een Canadees internationaal accreditatie-programma, is de wijze van auditeren aangepast ten opzicht van de vorige audits”, vertelt dr. Yves Breysem, algemeen directeur van het Jessa Ziekenhuis. “De focus bij deze audit lag nog meer op de werkvloer. In de plaats van interviews en werkplekbezoeken werd nu iedereen die een rol speelt in het (zorg)proces rechtstreeks aangesproken. De normen werden dus afgetoetst op de werkvloer.” De NIAZ Q-mentum accreditatie geldt voor een periode van 4 jaar.

 

“Met woorden als ‘in het Jessa Ziekenhuis heerst een verbetercultuur’ en ‘er is een focus op kwaliteit’ bevestigt het auditteam dat kwaliteit in ons DNA zit”, zegt een fiere dr. Breysem. “Wij zijn dan ook zeer trots op het resultaat”, zegt Nadja Vananroye, toemalige voorzitter van de nieuwe Raad van Bestuur van Jessa. “Deze accreditatie laat zien dat het ziekenhuis de afgelopen jaren niet heeft stilgestaan maar hard gewerkt heeft om de kwaliteit van zorg- en dienstverlening verder te verbeteren. Ook binnen de  Raad van Bestuur werden de principes van corporate governance toegepast bij de hervorming en installatie van een nieuwe Raad van Bestuur op 13 april 2016.”

 

Dr. Yves Breysem: “De accreditatie is een mooie opsteker maar we zijn er ons van bewust dat we nog op heel wat punten moeten verbeteren. Dat is een blijvende opdracht. Het is voor ons een extra stimulans om van de uitdagingen werk te maken en een actieplan op te stellen, op basis van de in het rapport genoemde verbeterpunten. In de komende jaren zullen we uiteraard verder blijven werken aan de uitbouw van ons kwaliteitssysteem. Met interne audits en veiligheidsrondes op alle afdelingen blijven we de vinger aan de pols houden en elk jaar stellen we concrete doelen die we willen behalen. Kwaliteitsverbetering is al jaren een prioriteit in ons beleid en dit zal ook zo blijven in de toekomst.”

 

Hoe oordeelt het internationaal accredidatieprogramma NIAZ-Qmentum?

Het NIAZ maakt gebruik van het internationale accreditatieprogramma Qmentum. Daarbij staat de Q voor kwaliteit, en “mentum” voor momentum: het is tijd voor kwaliteit. Dit programma is in 2007 ontwikkeld door Accreditation Canada en wordt inmiddels ingevoerd in 27 landen.

 

De normen van NIAZ Qmentum International benoemen procedures en methoden die bijdragen tot zorg van hoge kwaliteit, die veilig is en op een effectieve manier wordt bestuurd. Elke norm bestaat uit een aantal criteria die iets zeggen over wat er precies nodig is om aan de norm te voldoen. 

 

Het NIAZ normenkader is opgebouwd volgens het profiel van het ziekenhuis. Ieder ziekenhuis wordt getoetst op vijf algemene normensets: governance, leiderschap, infectiepreventie & -bestrijding, medicatiebeheer en voorbereid zijn op rampen. Daarnaast worden er specifieke normen aan toegevoegd afgestemd op de zorgprocessen van het ziekenhuis. Het geeft weer WAT er georganiseerd moet worden. Het HOE vullen de zorginstellingen zelf in, rekening houdend met de evidentie en best practices.

 

Voorbeelden van deze normen zijn:

 • correcte identificatie van patiënten
 • informatievoorziening naar patiënt en familie
 • communicatie tussen zorgverleners onderling
 • een veilig medicatiebeleid
 • een veilig beleid voor bloedtoediening
 • veilige heelkunde
 • ziekenhuishygiëne en infectiepreventie
 • risicomanagement, zoals bijvoorbeeld valpreventiebeleid
 • een systematiek voor het (veilig) melden van incidenten of onveilige situaties
 • een methode voor incidentenanalyse
 • een systeem voor het managen van de verbetermaatregelen
 • opvolging van indicatoren
 • veilig omgaan met informatie

 


Laatste aanpassing: 29 oktober 2019