Wat is een biobank?

_BBM7952 Wetenschappelijk onderzoek dat een impact kan hebben op de gezondheidszorg, steunt op goed gedocumenteerd en kwaliteitsvol lichaamsmateriaal dat bewaard wordt in een biobank. De beschikbaarheid van dit materiaal in een centraal verzamelpunt (biobank) kan de duur van een onderzoek drastisch verkorten en de bekomen conclusies versterken. Biobankgebaseerde studies kunnen aldus sneller een waardevolle bijdrage aan de gezondheidszorg leveren.


In een klinische biobank wordt lichaamsmateriaal van patiënten met een welbepaalde aandoening bewaard, samen met de gegevens over het ziekteverloop van de patiënt. Dit materiaal kan vervolgens beschikbaar worden gesteld voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek, dat zal bijdragen tot een betere diagnose- en/of prognosestelling, tot een dieper inzicht in het ziekteproces en tot de ontwikkeling van efficiëntere therapieën. 
 

Meer informatie over de verschillende soorten biobanken en de biobankwerking in al zijn facetten, kan u terugvinden in ons artikel, getiteld "Biobanken: Bouwstenen voor Translationeel Onderzoek", dat gepubliceerd werd in Virghaal Wetenschap, editie mei 2009.