Klinische Biobank Jessa Ziekenhuis campus Virga Jesse

cryovaten JB0_3845 De Klinische Biobank van het Jessa Ziekenhuis campus Virga Jesse werd opgericht in het kader van het Network of Excellence project "Cancer Control using Population-based Registries and Biobanks (CCPRB)" in het framework 6 programma (05/2004-05/2009) van de Europese Unie. De grote partners van dit project zijn de Scandinavische biobanken die, zoals bekend, een decennialange expertise hebben opgebouwd wat betreft kanker gerelateerde staalverzamelingen. Eén van de kernpunten van het project is het definiëren en implementeren van een algemeen toepasbare Europese kwaliteitsstandaard voor biobanking en kankerregistratie.

 

 

In samenwerking met het Limburgs Kankerregister (LIKAR) werd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar het opstarten van een biobank. Door de positieve respons van de Limburgse pathologen en klinisch biologen-hematologen werd in het licht van het Europees netwerk in augustus 2005 de Hematologische Biobank opgericht in de biobankstructuur van het klinisch laboratorium van het toenmalige Virga Jesseziekenhuis. De biobank is geïntegreerd in de zorggroep Medische Laboratoriumdiagnostiek waartoe ook de diensten klinische biologie en anatomopathologie behoren. Deze biobank wordt volledig uitgebouwd naar de in het CCPRB project bepaalde maatstaven (Good Biobanking Practise) en wordt eveneens gewerkt volgens de richtlijnen voor kwaliteitsvol biobanken van toonaangevende instanties zoals ISBER, NCI en WHO/IARC zodat voldaan wordt aan de geldende internationale normen. Hierbij worden ook de recente wettelijke aanbevelingen omtrent biobanken in rekening gebracht.