Bewaring en gebruik lichaamsmateriaal

JB0_3879 Wetenschappelijk onderzoek op lichaamsmateriaal is nodig voor een voortdurende verbetering van de gezondheidszorg. Het Jessa Ziekenhuis maakt hiervoor onder andere gebruik van overblijvend lichaamsmateriaal of restmateriaal. Dat is lichaamsmateriaal zoals bloed, urine of weefsel dat voor klinisch onderzoek wordt afgenomen en overblijft na uitvoering van de analyses die nodig zijn voor uw behandeling.

 

Het lichaamsmateriaal wordt bewaard in de opslagfaciliteiten van de Universitaire Biobank Limburg, een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, het Ziekenhuis Oost-Limburg en het Jessa Ziekenhuis. Het gebruik en de bewaring van dat materiaal in een biobank gebeurt volgens de wet van 19 december 2008 en latere. Deze wet bepaalt dat het lichaamsmateriaal enkel gebruikt en bewaard mag worden indien de patiënt of een ander bevoegd persoon hiertegen geen uitdrukkelijke weigering bekend heeft gemaakt aan de behandelende arts. Klinisch betekenisvolle informatie die uit het onderzoek op uw lichaamsmateriaal bekomen zou worden, wordt door de Biobank meegedeeld aan uw behandelend arts.

 

Heeft u als patiënt of familielid (echtgenoot of ouder van minderjarig kind) bezwaar tegen het gebruik van overblijvend lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek? Meld dit dan zo snel mogelijk aan uw behandelende arts of de medisch directeur. U kan ook gebruik maken van het beschikbare formulier. Het formulier is beschikbaar aan het onthaalvan het Klinisch Laboratorium, of u kan het hier downloaden.

 

Het Jessa Ziekenhuis geeft u ook de mogelijkheid om uw weigering op enig ander moment aan te geven. Hiervoor dient u schriftelijk uw weigering tot gebruik en bewaring van uw lichaamsmateriaal aan de medisch directeur of de biobank te melden (gebruik hiervoor bij voorkeur het beschikbare formulier  of vermeld duidelijk uw volledige naam, geboortedatum en adres). Vervolgens zal eventueel bewaard lichaamsmateriaal worden vernietigd. U kan steeds uw beslissing ongedaan maken, waardoor enkel lichaamsmateriaal dat wordt verzameld na het intrekken van uw weigering zal worden bewaard en gebruikt.

 

Daarnaast kan het gebeuren dat u, in het kader van klinische studies, specifiek gevraagd wordt om lichaamsmateriaal af te staan dat normaal gezien niet zou worden afgenomen voor uw behandeling. In dat geval zal steeds vooraf expliciet om uw schriftelijke toestemming worden gevraagd alvorens het lichaamsmateriaal af te nemen. Deze klinische studies mogen bovendien slechts van start gaan indien ze vooraf een goedkeuring van de ethische toetsingscommissie van het ziekenhuis hebben ontvangen.

 

Meer informatie

 

PDF icoonHet gebruik en de bewaring van lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek?

 

Deze informatie werd goedgekeurd door de ethische toetsingscommissies van de drie inrichtende partners van de Universitaire Biobank Limburg. De Doelstellingen en Activiteiten van de Universitaire Biobank Limburg zijn erkend door de inrichtende partners en goedgekeurd door de geassocieerde ethische toetsingscommissies.