Samenwerken met verwijzers en andere netwerkpartners

Overleg en samenwerking met alle betrokken partners is een belangrijke hoeksteen van onze werking. We hebben inmiddels geëigende procedures uitgewerkt om nauw samen te werken met:

  •   huisartsen
  •   CLB-medewerkers
  • . kinder- en jeugdpsychiaters
  •   consulenten
  •  …

 

enkel mits toelating van de ouders.