Samenwerken met ouders / andere opvoeders, broers en zussen

Daghospitalisatie maakt het mogelijk dat het kind/ de jongere geïntegreerd blijft in zijn natuurlijke omgeving en dat deze omgeving maximaal bij het therapeutisch gebeuren in de dagkliniek kan betrokken worden.  We vinden het dan ook belangrijk volgende contacten te hebben met de ouders:

  • een dagelijkse uitwisseling van informatie bij het brengen en ophalen van het kind (tot 12 jaar).
  • regelmatig oudergesprekken
  • adviesgesprek in laatste weken van opname

 

De betrokken psycholoog nodigt regelmatig de ouders / andere opvoeders en soms ook broers en zussen van het opgenomen kind /  jongere uit voor een gesprek. Oudergesprekken staan in het teken van een psychodiagnostische exploratie van de ontwikkelingsanamnese, en het verkennen en uitklaren van de huidige moeilijkheden. Tevens worden ouders ondersteund in hun pedagogische vaardigheden en in het verwerkingsproces.

 

Tijdens het adviesgesprek bespreken de kinder- en jeugdpsychiater en de betrokken psychologe de observatiegegevens en de diagnose van het kind / de jongere met de ouders, evenals geven zij adviezen naar verdere aanpak / begeleiding. Tevens bespreekt de psychologe de opnamebevindingen met het kind of de jongere in een individueel gesprek, zodat dit met de nodige uitleg en ondersteuning kan gebeuren.

Na akkoord van de ouders wordt de verdere hulpverlening op punt gezet.