Onderwijsaanbod

K-dienst -   IMG_1979 onderwijs In het dagprogramma neemt ook onderwijs een zeer belangrijke plaats in.

 

Er zijn 4 klasgroepen:   

  • groep 1:  max. 5 kleuters
  • groep 2 : max. 5 kinderen van het 1ste leerjaar
  • groep 3: 8 kinderen van het 2de tot en met het 6de leerjaar
  • groep 4: 8 jongeren van  het 1ste tot en met het 6de secundair onderwijs

 

Deze 4  groepen krijgen afzonderlijk 1 à 2 uur les per dag onder begeleiding van de kleuterleidster of de leerkracht van het centrum.

 

Tijdens dit lesuur werken de lagere schoolkinderen aan taken en opdrachten die vanuit de thuisschool gegeven worden (in overleg met de leerkrachten van de thuisschool). Meestal gaat het hier om hoofd-/belangrijke vakken.

 

Wanneer er nood is aan extra uitleg of bijles, kan er beroep gedaan worden op leerkrachten vanuit de thuisschool of leerkrachten van ‘School en ziek zijn: School in en na ziekenhuis (Limburg)‘.

 

Tijdens de klassessies worden er observaties gedaan van:

  • werkhouding: motivatie, aandacht, …
  • schoolse vaardigheden: sterktes en zwaktes
  • sociale vaardigheden: beleefdheid t.a.v leerkracht, omgang met klasgenoten, omgang met feedback, …
  • emotionele vaardigheden: faalangst, zelfvertrouwen,…