Samenwerken met de thuisschool

Voor het verstrekken van onderwijs in het centrum is  een nauwe samenwerking met de thuisschool/CLB belangrijk.

 

Zij vullen, mits toestemming van de ouders, een schoolvragenlijst in over de kinderen/jongeren. Deze vragenlijst schetst hun werkhouding, sociaal en emotioneel functioneren op school en geeft een beeld over hun prestaties.

 

Naast de nodige informatie-uitwisseling vragen we de klastitularis een takenpakket samen te stellen waaraan het kind in de klas kan werken. Dit om de onderwijsachterstand die kinderen en jongeren dreigen op te lopen te beperken, maar ook omdat wij via deze invalshoek waardevolle observaties bekomen.

 

Er zijn ook gedurende de opname telefonische contacten of contacten via e-mail in verband met de opvolging van de takenpakketten, …