Zorgaanbod

Het Centrum voor kinderpsychiatrie biedt daghospitalisatie aan voor: 

  • multidisciplinaire diagnosestelling 
  • multidisciplinaire behandeling 

voorzien van een gepast nazorgaanbod in samenwerking met andere hulpverleners.

 

Daghospitalisatie biedt het voordeel dat kinderen/jongeren kunnen verblijven in hun vertrouwde thuisomgeving, terwijl ze toch overdag een intensief behandelaanbod krijgen. Ook laat het toe ouders, broers en zussen maximaal te betrekken bij het therapeutisch gebeuren.

 

Voor elk kind/jongere in daghospitalisatie realiseren wij ‘zorg op maat' en ‘geïntegreerde zorg'. Het zorgprogramma houdt een integratie van vier pijlers in: 

  1. Samenwerken met het kind/de jongere                      
  2. Samenwerken met ouders/andere  opvoeders, broers en zussen  
  3. Samenwerken met verwijzers en andere netwerkpartners
  4. Samenwerken met de thuisschool     

 

Naast dit semi-residentieel zorgaanbod beschikt het centrum ook over een polikliniek voor:  

  • kinderpsychiatrische raadpleging in functie van dagopname
  • taxatie van acute kinderpsychiatrische problemen in functie van dagopname

 

In samenwerking met de dienst Kinder- en jeugdgeneeskunde kan indien nodig een klinisch kinderneurologisch onderzoek bij het kind/de jongere georganiseerd worden in het centrum zelf.