Wie is wie

Associatiecomité

Het Associatiecomité is samengesteld uit afgevaardigden van de 3 participerende Ziekenhuizen.

 

Managementcomité

Samenstelling van het Managementcomité:             

 • Algemeen coördinator: Greet Croenen 
 • Medisch coördinator:  dr. Ellen Vranken 
 • Verpleegkundig en paramedisch coördinator: Anita Jans
 • Financieel adviseur: Katrien Heymans

Team

Het team is  multidiscipinair samengesteld en bestaat uit:

 • Kinder- en jeugdpsychiaters 
  • Dr. Lies Aerts, leefeenheid peuters, kleuters, lagere schoolkinderen 1 ste leerjaar tot en met 6de leerjaar
  • Dr. Ellen Vranken, leefeenheid pubers en adolescenten
 • Diensthoofd: Marleen Cools
 • Kinder- en jeugdpsychologen
 • Gegradueerden in de orthopedagogie
 • Sociaal en psychiatrisch verpleegkundigen
 • Kleuterleidster
 • Onderwijsverantwoordelijken lagere schoolkinderen, pubers en adolescenten
 • Psychomotorisch therapeuten
 • Maatschappelijk assistente