Visie

K-dienst -   IMG_1990 visie Wij streven naar een uitmuntend en toegankelijk zorgaanbod op maat. Dit doel daagt ons voortdurend uit om verder te groeien in het:

  • kennen van behoeften van onze doelgroep
  • betrekken van het kind / de jongere en zijn omgeving
  • ontwikkelen van een doeltreffend, doelmatig en evidence based zorgaanbod dat actief inspeelt op de maatschappelijke evoluties
  • uitbouwen van de relaties met onze partners
  • bevorderen van onze deskundigheid