Opnamevoorwaarden

Welk zijn de opnamevoorwaarden?

 

  • Vermits ons zorgprogramma wordt aangeboden via dagopname is het een belangrijke voorwaarde dat het kind of de jongere 's avonds en tijdens het weekend gewoon thuis kan zijn of in een gezinsvervangend milieu terecht kan.
  • Het kind/de jongere is dagelijks aanwezig van 8u30 tot 15u30.
  • Kinderen onder de 12 jaar worden dagelijks onder begeleiding van een ouder of andere volwassene gebracht tot in leefeenheid 1 of 2.
  • Minimaal engagement van 8 weken voor observatie en/of behandeling