Aanmeldingsprocedure

Een aanmelding kan op initiatief van de ouders of door hulpverleners gebeuren, in samenspraak met een arts. Hiervoor neemt men contact op met de sociaal/psychiatrisch verpleegkundige van de leefeenheid die er voor zorgt dat voor de opname volgende formaliteiten in orde worden gebracht:

  • noteren van identificatiegegevens, een korte omschrijving van de hulpverleningsgeschiedenis, de problematiek, en de vraagstelling
  • opsturen van een opnamevragenlijst, welke de ouders maximaal 1 maand na de aanmeldingsdatum ingevuld dienen terug te sturen, samen met de verwijsbrief van een arts
  • regelen van een afspraak voor een intakegesprek met de kinderpsychiater. Dit kan pas na ontvangst van de ingevulde opnamevragenlijst en verwijsbrief.

 

Tijdens het intakegesprek exploreert de kinderpsychiater de hulpvraag en evalueert of een dagopname aangewezen is. Met de ouders en het kind/de jongere spreekt zij opnamedoelen af of geeft een aangepast advies naar verdere opvolging toe. 

 

We nodigen het gezin uit voor een nadere kennismaking met onze werking en geven een rondleiding in de dagkliniek. In overleg met de ouders spreken we vervolgens een opnamedatum af.

 

Aanmelden voor het CvK kan op dinsdag- en dondernamiddag tussen 13u30 en 16u.