Behandeling

Bij een gezond persoon maakt het lichaam automatisch op het juiste tijdstip de juiste hoeveelheid insuline aan. Maar als je diabetes hebt, is dat niet meer het geval.

 

Bij type 1 diabetes is een behandeling met insuline absoluut noodzakelijk. Dit kan helaas niet met een drankje of een pilletje. Insuline moet ingespoten worden. Het toedienen van insuline kan via een spuitje, een pen  of een pompje.

 

Daarnaast moet de bloedsuikerspiegel regelmatig gecontroleerd worden met een bloedglucosemeter. De insulinedosis moet aangepast worden aan de voeding en de activiteiten van het kind.

 

Het hoofddoel van deze intensieve behandeling is de het suikergehalte in het bloed te normaliseren. De bloedsuikerspiegel op de ideaalwaarde houden voorkomt complicaties op korte en lange termijn en zorgt ervoor dat je je goed voelt.

 

Hoewel diabetes een grote impact heeft op het dagelijks leven, streven we er naar dat kinderen met diabetes een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden waarbij ze zich goed voelen. Ze moeten alles kunnen doen wat een ander kind doet.

 

Het is dan ook belangrijk dat de kinderen alle kennis en vaardigheden leren die nodig zijn om de ziekte zo zelfstandig mogelijk onder controle te krijgen en om diabetes in het dagelijks leven in te kunnen passen.

 

De rol van de ouders bij de diabeteszorg is zeer groot.

Ons educatieprogramma bevat onder andere volgende thema’s:

  • hoe  een bloedsuiker meten
  • het suikergehalte van voedingsmiddelen berekenen
  • de insulinedosis leren berekenen en aanpassen
  • hoge en lage bloedsuikerwaarde leren herkennen en opvangen
  • wat te doen ingeval van sport, ziekte en andere onverwachte omstandigheden….

 

Het kinderdiabetesteam biedt het kind, de ouders en de leefomgeving de best mogelijke begeleiding en educatie om zelfstandig tot een goede diabetescontrole te komen. Deze begeleiding start vanaf de diagnose en loopt verder doorheen de verschillende leeftijdsfasen.

 

Het spreekt voor zich dat de educatie en het educatief materiaal aangepast worden aan de leeftijd van het kind.