Psychologen

Het is niet altijd gemakkelijk om te begrijpen wat er met je lichaam aan de hand is bij de eerste kenmerken van diabetes. Je vermagert, hebt zeer veel dorst, moet vaak plassen,.. En uiteindelijk wordt je in het ziekenhuis opgenomen met de diagnose diabetes. Dit brengt verschillende gevoelens en vragen met zich mee zoals; waarom heb “ik” nu net “die diabetes”?; zal ik ooit genezen?; heb ik teveel suiker gegeten?...

 

Zowel jijzelf als je familieleden kunnen zich verward, boos, verdrietig,.. voelen. Het is ook niet gemakkelijk om alle nieuwe informatie op te nemen en te integreren in het alledaagse leven. Psychologen kunnen hier hun steentje bijdragen. Wij kunnen namelijk helpen om jou en je omgeving meer inzicht te bieden in de diagnose. Bijkomend wordt de tijd genomen om alle gevoelens een plaats te geven binnen het dagelijks functioneren.

 

Je ouders, broers en zussen kunnen hun bezorgdheden aanbrengen en samen met de psychologen wordt naar oplossingen gezocht.

 

Ook als jijzelf en je familieleden geen problemen ondervinden bij aanvang van de diagnose kunnen na een tijdje eventuele struikelblokken optreden zoals prik- of spuitangst, het meten van bloedglucosewaarden verwaarlozen, het allemaal gewoon even beu zijn, … De psychologen blijven tijdens deze moeilijkheden steeds paraat.

 

Kortom bieden psychologen extra steun voor jou en je familie vanaf de diagnose doorheen de verschillende levensfasen. Samen staan we sterker.

 

 

 

 

FAUST KELLY

Lindsay Jehaes
Kelly Faust Lindsay Jehaes