Terug thuis

  • Zorg steeds voor begeleiding. 
  • De eerste 24u na ontslag uit het ziekenhuis mag het kind
    • niet alleen thuis blijven. Een meerderjarige blijft in de omgeving en kan zo nodig de hulpdiensten verwittigen
    • geen voertuig besturen zoals een motor, bromfiets, fiets of alleen het openbaar vervoer nemen
    • enkel medicatie nemen die uitdrukkelijk door de anesthesist of behandelende arts werd voorgeschreven.