De inschrijving

De behandelende arts zal u het uur waarop u verwacht wordt in het ziekenhuis meedelen.


Gelieve de kinderafdeling te verwittigen indien u om de één of andere reden de afspraak niet kan of wil nakomen. Op die manier bereiden we niet onnodig een kamertje voor uw kind voor en wordt het operatieprogramma voor andere kinderen niet in de war gebracht.

inschrijven

 


De dag van opname meldt u zich aan bij de opnamedienst in de centrale inkomhal van het ziekenhuis. Daarna gaat u naar de kinderafdeling. De afdeling is gelegen op de zevende verdieping.

 

Om de wachttijd bij de inschrijving te verkorten, kan u uw kind op voorhand inschrijven.