Broers en zussen hebben ook zorgen

Niet alleen de ouders en het zieke kind hebben zorgen. Dit kan ook het geval zijn voor de broers of zussen thuis. Zij kunnen dingen zien en horen die ze niet begrijpen, hun dagelijkse routine kan verstoord worden en ze kunnen mogelijks even niet bij enkele leden van het gezin zijn (vb. als mama blijft slapen bij zieke kind). Daardoor kunnen ze allerlei vragen stellen, verschillende emoties uiten, enzovoort.

 

Als ouder is het niet altijd gemakkelijk om een gepaste uitleg te geven en uw kind te ondersteunen in diens emotionele functioneren. Het is normaal dat ouders niet alle antwoorden hebben op de vragen van hun kinderen. Als u het antwoord niet weet of onzeker bent hoe u dit moet uitleggen, spreek dan af met uw kind dat u de vraag opschrijft en dat jullie het aan iemand in het ziekenhuis gaan vragen. U kan natuurlijk ook met uw eigen bezorgdheden bij ons terecht.