Patiëntveiligheid

Uw bijdrage aan een veiliger verblijf in het Jessa Ziekenhuis

 

Het Jessa Ziekenhuis wil kwaliteitsvolle en veilige zorg leveren aan alle patiënten. Onze medewerkers stellen hiervoor dagelijks alles in het werk, maar ook u als ouder kan tijdens het verblijf van uw kind in het Jessa Ziekenhuis hier een bijdrage aan leveren. Graag geven we enkele tips om het verblijf van u en uw kind zonder problemen of ongeplande gebeurtenissen te laten verlopen.

 

 

U vindt bovenstaande tips ook terug in een slideshow met tekeningen van Kaat & Milan op de televisieschermen in de patiëntenkamers en speelzaal van de afdeling kinder- en jeugdgeneeskunde. Daarnaast kan u deze tips en tekeningen ook bekijken op posters op deze afdeling en op andere plaatsen waar kinderen komen, zoals spoedgevallen, radiologie en consultatie.