Charter van het kind

  1. Kinderen worden niet in een ziekenhuis opgenomen als de zorg die zij nodig hebben thuis, in dagbehandeling of poliklinisch kan worden verleend
  2. Kinderen hebben het recht hun ouders of verzorgers altijd bij zich te hebben
  3. Ouders wordt accommodatie en de mogelijkheid tot overnachting naast het kind aangeboden. Ouders worden geholpen en gestimuleerd om deel te nemen aan de zorg voor hun kind
  4. Kinderen en ouders hebben recht op informatie. De informatie wordt aangepast aan de leeftijd en het bevattingsvermogen van het kind
  5. Kinderen en ouders hebben recht op alle informatie die noodzakelijk is voor het geven van toestemming voor onderzoeken, ingrepen en behandelingen. Kinderen worden beschermd tegen overbodige behandelingen en onderzoeken
  6. Kinderen worden in het ziekenhuis gehuisvest en verzorgd samen met kinderen in dezelfde leeftijds- en/of ontwikkelingsfase
  7. Kinderen hebben recht op mogelijkheden om te spelen, zich te vermaken en onderwijs te genieten al naargelang hun leeftijd en lichamelijke conditie. Kinderen hebben recht op een verblijf in een stimulerende veilige omgeving waar voldoende toezicht is en die berekend is op kinderen van alle leeftijdscategorieën
  8. Kinderen worden behandeld en verzorgd door medisch, verpleegkundig en ander personeel dat speciaal voor de zorg aan kinderen is opgeleid. Het personeel beschikt over de nodige kennis en ervaring om ook aan de emotionele eisen van het kind en het gezin tegemoet te komen
  9. Kinderen hebben recht op verzorging en behandeling door zoveel mogelijk dezelfde personen, die onderling optimaal samenwerken
  10. Kinderen hebben het recht om met tact en begrip te worden benaderd en behandeld. Hun privacy wordt te allen tijden gerespecteerd