Wat is een voedingsprobleem?

Een voedingsprobleem kan verschillende oorzaken (bv. medische, mondmotorische en gedragsproblemen) hebben en op verschillende leeftijden ontstaan. Voedingsproblemen komen vaak voor en zijn een normaal verschijnsel in de ontwikkeling van een kind. Moeilijkheden met voeding/eetgedrag wordt een probleem wanneer een kind onvoldoende voeding opneemt, zodat een normale ontwikkeling in het gedrang komt.

 

In het Jessa Ziekenhuis zijn er twee multidisciplinaire teams die werken rond voedingsproblemen bij kinderen:

 

  • Kinderen die sondevoeding krijgen of die ooit sondevoeding hebben gehad, worden opgenomen in de conventie ‘Aversie voor orale voeding’ en begeleid door de leden van het voedingsteam
  • Kinderen die niet willen of kunnen eten maar die hiervoor geen sondevoeding nodig hebben (of nodig hebben gehad), worden begeleid in het eetteam.