Geschiedenis oprichten seniorenvereniging

Op 14 maart 1994 vond de eerste samenkomst plaats en ging door ten huize leon daenen, keukenchef op rust.

 

De stichtingsvergadering vond plaats op 31 mei 1994.

De vereniging kreeg de naam van: “vereniging van op rustgestelde personeelsleden”.

 

Eerste voorzitter werd dhr. Henry Quathoven. Secretaris OCMW en directeur van het Virga Jesseziekenhuis op rust en dit van 31 mei 1994 tot 14 april 1997.

 

Ondervoorzitter werd Josée Wouters, diensthoofd administratie en dit van 31 mei 1994 tot 14 april 1997.

Zij werd voorzitter van 15 april 1997 tot 11 april 2000.

 

Vanaf 12 april 2000 tot 27 januari 2011 werd dhr Albert Steegmans voorzitter. Albert was hoofdverpleegkundige.

 

Op 11 april 2000 veranderde ook de naam van de vereniging in Virga jesse ocmw zonnnestraalsenioren afgekort “VOZ senioren”.

 

Door de fusie van het Virga Jesseziekenhuis, Salvator ziekenhuis en St.Ursula ziekenhuis in 2009 en de naam Jessa Ziekenhuis kreeg veranderde de naam van de vereniging nogmaals op 21 januari 2010 in Jessa Ziekenhuis, OCMW, Zonnestraal afgekort “JOZ senioren

 

Op 28 januari 2011 werd dhr De Ceulaer Richard, chefkok op rust voorzitter. Ondervoorzitter bleef Ursula De Busschop.

 

Op de vergadering van 27 januari 2017 werd Dhr. De Ceulaer Richard opnieuw verkozen tot voorzitter en als ondervoorzitter werd Dhr Orlans Eugeen verkozen, daar De Busschop Ursula zich geen kandidaat meer had gesteld voor deze functie.

 

In zijn vergadering van 24 januari 2020 heeft het bestuur van de JOZ senioren De Ceulaer Richard herverkozen tot voorzitter en Dhr Gofflo Jaak als ondervoorzitter. Dhr. Orlans Eugeen kon zich volgens het huishoudelijk reglement niet meer kandidaat stellen.