Jaarpremie hospitalisatieverzekering gepensioneerden Jessa

De premie voor de Jessa gepensioneerden is hoger dan voorheen. Reden hiervoor is dat de waarborgen ook flink uitgebreid zijn, waardoor de kost in geval van een opname met daaropvolgende  post kosten, zeker voor oudere mensen een flink stuk hoger liggen.


Hieronder een overzicht van het tarief, evenals de contactgegevens van Ethias om de betaling te laten  spreiden.

 

Jaarpremie per verzekerde persoon (inclusief taksen) Kinderen tot en met 20 jaar 50,09 euro
Verzekerde vanaf 21 tot en met 49 jaar 134,28 euro
Verzekerde vanaf 50 tot en met 64 jaar 207,50 euro
Verzekerde vanaf 65 tot en met 69 jaar 453,15 euro
Verzekerde vanaf 70 jaar 572,40 euro


Heeft u vragen hieromtrent of wenst u een gespreide betaling te bekomen, neem dan contact met Ethias

Dienst 2151                                                               
Tel. 011 28 22 40
...  

 

PDF icoonFAQ hospitalisatieverzekering