infonamiddag successieplanning

foto 1
Deze infosessie ging door op 20 februari in de aula van Campus Salvator onder ruime belangstelling.

 

Mevr. Inge Van Pelt wist deze ingewikkelde materie op een zeer gestructureerde wijze uit te leggen en drong er bij de aanwezigen op aan om tijdig de successieplanning aan te pakken.

 

Zorg voor een “blackbox” met alle info, zodat bij ongeval of overlijden geen kostbare tijd verloren gaat bij het verzamelen van de nodige documenten, maak werk van fiscale optimalisatie en maak gebruik van de service die je bank ter beschikking stelt ivm. successieplanning!

 

Volgens haar is het best de oude  huwelijkscontracten onder de loep te nemen en eventueel via het keuzebeding de verdeling van het gemeenschappelijk vermogen aan te passen.

 

Zij gaf ook de raad om werk te maken van planning via beschermingsvolmacht/zorgvolmacht: ttz. volmacht geven aan iemand die je voldoende vertrouwt om je financiële en persoonlijke belangen te behartigen wanneer je het zelf niet meer kan (mentaal of fysiek), anders valt het beheer van de goederen onder de  gerechtelijke bescherming via de vrederechter die een bewindvoerder aanstelt.

 

Na haar uiteenzetting konden er vragen worden gesteld en was het mogelijk om eventueel  een afspraak te maken voor een privaat gesprek. 

 

Foto's

De foto's van de infonamiddag vind je hier.