Bezoek veiligheidssite Hasselt (brandweer en politie)

Door de enorme belangstelling voor dit bezoek (105 inschrijvingen) werd in overleg met de politie en brandweer overeengekomen om deze activiteit te spreiden over twee namiddagen (19/02 en 02/04) verdeeld in twee sessies met max 25 personen per sessie.

 

De deelnemers werden om 14u45 in het cafetaria (uitgebaat door Trabajo/arbeidskansen) van het brandweergebouw opgewacht door enkele bestuursleden met koffie en taart. Omwille van de geldende veiligheidsmaatregelen werden de identiteitsgegevens gecontroleerd en daarna werden de deelnemers verdeeld in twee groepen die alternerend het politiegebouw en brandweerkazerne konden bezoeken.

 

Groep 1 kreeg eerst een uiteenzetting over brandpreventie en de nieuwe richtlijnen ivm de verplichting tot het plaatsen van rookmelders, gevolgd door een rondleiding door Adj. P. Schoofs in de brandweerkazerne.De meldkamer en ontspanningsruimtes van de brandweer, alsook de burelen van het Veiligheidskorps bevinden zich op de eerste etage. Verdieping twee behoort volledig toe aan de brandweer, met onder meer een fitnesszaal en sporthal. Alle voorzieningen voor de hulpcentrale 112 bevinden zich op de niveaus 3, 5 en 6. Op de vierde verdieping liggen de burelen van de brandweer. In twee bijgebouwen met een verharde binnenkoer ertussen zijn onder andere de interventievoertuigen, onderhouds- en logistieke faciliteiten, zoals een tankstation en wasstraat, en secundair materiaal ondergebracht. 

 

Groep 2 kreeg ondertussen een rondleiding in het politiegebouw door CP E. Geurts (en Korpschef P. Pirard). Het gebouw van 4 verdiepingen huisvest: een beveiligd onthaal, de dienst dispatch die instaat voor de cameracontrole, een schietstand met trainingsruimte voor geweldsbeheersing, cellen, burelen en verhoorlokalen, een lokaal voor de hondenbrigade, een ruime parking voor de voertuigen en op de hoogste verdieping het bureel van de korpschef en zijn secretariaat. Opvallend was het functionele, “out of the box” concept met heel veel aandacht voor ergonomie en comfort voor de personeelsleden.

 

Voor iedere rondleiding werd er 1u30 voorzien en daarna werden de groepen gewisseld. Het was een unieke kans om een beter inzicht te krijgen over de werking van de diensten die instaan voor de veiligheid van de regio hoofdstad Limburg.

 

Foto's

De foto's van ons bezoek aan de veiligheidssite vind je hier.