Jessa Fonds

Op 1 juli 2012 tekenden het Jessa Ziekenhuis, de Koning Boudewijnstichting en het Streekfonds Een Hart voor Limburg de overeenkomst tot oprichting van het Jessa Fonds.

 

knop steun ons

 

 

Het Streekfonds Een Hart voor Limburg – dat de levenskwaliteit van de Limburgers wil verbeteren – is een koepel waaronder heel diverse initiatieven voor het goede doel in Limburg thuishoren.

In het verleden werd er vanuit het Jessa Ziekenhuis al financiële steun gegeven aan diverse liefdadigheidsprojecten die steeds een link hadden met het Jessa Ziekenhuis of met een arts of medewerker van het Jessa Ziekenhuis. Met de oprichting van het Jessa Fonds wil men deze projecten kaderen in een goed werkende structuur.

 

Doel

Het Jessa Ziekenhuis wil actief en duurzaam vorm geven aan haar betrokkenheid in de samenleving en een maatschappelijke bijdrage leveren door te investeren in sociale initiatieven. Het Jessa Fonds zal deze doelstelling verwezenlijken door:

 

  • Het verstrekken van financiële bijdragen aan projecten en/of activiteiten van medewerkers of medische specialisten van het Jessa Ziekenhuis, die het algemeen belang dienen.
  • Het verlenen van financiële steun aan lokale zorgprojecten van derden,
  • Het langdurig(er) ondersteunen van één of meerdere gezondheidsprojecten in ontwikkelingslanden
  • Het ondersteunen van projecten die de kwaliteit in de patiëntenzorg verbeteren en waarvoor geen financiering is via andere kanalen.