Internationaal netwerk voor erectieprothese chirurgie

international men's health

De bedoeling van het Internationaal netwerk voor erectieprothese chirurgie is om gezamelijk de wetenschappelijke onderzoeksvragen in de erectieprothese chirurgie aan te pakken.

 

Dit netwerk werd opgericht door Prof. Dr. MD Antonini (Rome, Italië); Prof. Dr.  MD Lledo Garcia (Madrid, Spanje) en Prof. Dr. MD Koenraad van Renterghem (Hasselt, België) dia als de “stichters” kunnen beschouwd worden van dit initiatief. Zij werden ondertussen al vervoegd door Dr. MD Paul Perito (Miami, USA) en Dr. MD Paolo Egydio (Sao Paolo, Brazilië).

 

De bedoeling is om  hoog volume en hoog kwalitatief erectieprothese chirurgen en reconstructieve chirurgen van de mannelijke geslachtsorganen samen te brengen. Dit netwerk mikt op het promoten van wetenschappelijk onderzoek en zal dan ook verslag uitbrengen en communiceren over dit topic.

 

Dit gebeurt enerzijds door retrospectief en anderzijds door prospectief collecteren van data . Op die manier kan het netwerk aan noden tegemoet komen in de behandeling van patiënten door gebruik te maken van hoog kwaliteitsdata van deze patiëntenpopulatie.

 

Dit netwerk nodigt graag andere andrologische en urologische chirurgen uit binnen dit vakgebied.

 

Het aanbieden van de hoogste kwaliteit van de zorg is de intentie van dit netwerk en de uitbreiding hiervan gebeurt dan ook door selectie van nieuwe leden op basis van deze hoge kwaliteitscriteria.

 

In het keuze menu van deze website is een link aanwezig waarbij de betrokken centra over de hele wereld kunnen teruggevonden worden.

 

De veroudering en vergrijzing van onze bevolking heeft een omkering van de bevolkingspiramide tot gevolg. Onze welvaartsmaatschappij wordt gekenmerkt door een toename van het aantal actieve ouderen, wat zeer complexe economische, technologische, organisatorische en sociale uitdagingen met zich mee brengt.

De groeiende bevolkingsgroep van de 50-plussers zoekt ook meer en meer van "Kwaliteit van het Leven". Vanaf de leeftijd van 40 tot 50 jaar kunnen echter bij de meeste mannen meerdere aandoeningen tegelijkertijd een rol spelen. Het is dan ook zeer belangrijk, in functie van de prognose en het welzijn van de ouder wordende man, om een totaalprofiel met risicofactoren op te stellen. Dit kan gebeuren door een interactie tussen de eerstelijnsgeneeskunde (huisarts) en de uroloog, in samenwerking met een aantal consulenten binnen een interdisciplinaire aanpak (cardiovasculaire revalidatie, seksuologie, endocrinologie, enz.).

 

home002