Welkom in het International Network Penile Implant Surgery

international men's health

De veroudering en vergrijzing van onze bevolking heeft een omkering van de bevolkingspiramide tot gevolg. Onze welvaartsmaatschappij wordt gekenmerkt door een toename van het aantal actieve ouderen, wat zeer complexe economische, technologische, organisatorische en sociale uitdagingen met zich mee brengt.

De groeiende bevolkingsgroep van de 50-plussers zoekt ook meer en meer van "Kwaliteit van het Leven". Vanaf de leeftijd van 40 tot 50 jaar kunnen echter bij de meeste mannen meerdere aandoeningen tegelijkertijd een rol spelen. Het is dan ook zeer belangrijk, in functie van de prognose en het welzijn van de ouder wordende man, om een totaalprofiel met risicofactoren op te stellen. Dit kan gebeuren door een interactie tussen de eerstelijnsgeneeskunde (huisarts) en de uroloog, in samenwerking met een aantal consulenten binnen een interdisciplinaire aanpak (cardiovasculaire revalidatie, seksuologie, endocrinologie, enz.).

 

home002