Multidisciplinair team

Het multidisciplinair team bestaat uit:

 

Cardioloog-intensivisten

Deze speciaal opgeleide artsen zijn verantwoordelijk voor de dagdagelijkse medische opvolging van de patiënten.

 

Hoofdverpleegkundige

De hoofdverpleegkundige stuurt het verpleegteam aan.

 

Verpleegkundigen

De verpleegkundigen bieden totaalzorg aan de patiënten. Deze totaalzorg bestaat uit hygiënische zorg, bewaking en monitoring (observatie), medicatietoediening en bijsturing op voorschrift van de arts en bediening van de toestellen ter ondersteuning van de vitale functies van de patiënt. Naast deze fysieke zorg staat elke verpleegkundige in voor morele ondersteuning aan de patiënt en zijn familie.

 

Zorgkundige

De zorgkundige ondersteunt de verpleegkundigen in de uitvoering van de dagdagelijkse zorg voor de patiënten. Zo helpt ze met het wassen en opzetten van de patiënten maar ook met het opdienen van de maaltijden. Ook het logistieke werk valt onder haar verantwoordelijkheid.

 

Onderhoudspersoneel

Het onderhoudspersoneel draagt een grote verantwoordelijkheid om de afdeling hygiënisch zuiver te houden.

 

Labo

Het laboratorium zorgt voor de verwerking van de verschillende stalen afgenomen bij de patiënt. Het labo rapporteert rechtstreeks aan de afdeling.

 

Radiologie

De medewerkers van de dienst radiologie nemen regelmatig foto’s van de longen en het hart. Ook voor meer gespecialiseerde onderzoeken zoals een CT-scan of een MR scan kunnen onze patiënten terecht op de afdeling radiologie.

 

Ziekenhuishygiëne

Infectiepreventie is één van de grote pijlers van kwalitatieve zorg op de ICCU. Voor de laatste nieuwe ontwikkelingen op het vlak van infectiepreventie kunnen we rekenen op de expertise van de dienst ziekenhuishygiëne. Door hun bijdrage aan het zorgproces is het bijvoorbeeld mogelijk een gerichter antibioticumbeleid voor de patiënt op te starten.

 

Psycholoog

De hulp van de ziekenhuispsycholoog wordt, indien nodig, ingeroepen voor psychologisch onderzoek, begeleiding en advies.

 

Kinesist

Vermits het verblijf op een intensieve afdeling mogelijk impact heeft op de lichamelijke gesteldheid van de patiënt, zal de kinesist dagelijks op de kamer komen om de functie van de spieren en de longen te optimaliseren.

 

Sociale dienst

Een opname op de ICCU is ingrijpend en kan de patiënt en zijn familie voor praktische problemen stellen. De medewerker van de sociale dienst staat de patiënt en de familie bij met raad en daad in verband met sociale, financiële, administratieve of persoonlijke vragen of problemen.

 

Pastorale dienst

Bij de pastorale dienst kunt u terecht voor alle steun van levensbeschouwelijke aard. De pastor staat niet alleen de katholieke patiënt bij maar alle patiënten en familie van elke geloofsovertuiging.

 

Moreel consulent

De moreel consulent gaat met u in gesprek over existentiële en spirituele onderwerpen. U kunt bij hem terecht met vragen over het leven, het levenseinde en andere ethische vragen. Zo kan hij u, indien u dit wenst, helpen met het correct invullen van een wilsverklaring of een testament.

 

Palliatief support team

Indien de patiënt zo ziek is dat genezing onmogelijk blijkt, zal het palliatief support team (PST) de patiënt en de familie ondersteunen in het verzorgingsproces.

 

Interculturele bemiddelaar

De interculturele bemiddelaar zal de hulpvrager van vreemde afkomst helpen op taalkundig en cultureel vlak.

 

Ombudsdienst

De ombudsdienst staat ter beschikking van patiënt en familie om ervaringen, meningen, klachten en suggesties te beluisteren en eventueel te bemiddelen om zo tot oplossing van problemen of klachten te komen.