Een opname op de Intensive Cardiac Care Unit (ICCU)

Een opname op de ICCU is in de meeste gevallen een onverwachte gebeurtenis na een acuut ziektebeeld van het hart. Onder dit ziektebeeld vallen aandoeningen zoals een hartinfarct, hartfalen en acute ritmestoornissen. Deze aandoeningen kunnen in sommige gevallen levensbedreigend zijn, waardoor intensieve bewaking noodzakelijk wordt.

 

Daarom is er 24 uur op 24 medische en verpleegkundige permanentie. De cardioloog-intensivist komt dagelijks bij de patiënt voor een evaluatie van diens toestand.

 

Deze intensieve bewaking betekent onder andere monitoring van de vitale parameters van de patiënt. Zo zullen bloeddruk, polsslag, zuurstofgehalte en temperatuur continu worden gemeten. Anderzijds zullen toestellen de vitale functies van de patiënt overnemen indien dit nodig zou blijken. Dit kunnen beademingstoestellen, dialysetoestellen, hart ondersteunende toestellen of koelingsapparaten zijn.

 

Tijdens de ochtend- en avonddienst zijn er telkens vier verpleegkundigen verantwoordelijk voor maximaal tien patiënten. Tijdens de nacht zijn dit drie verpleegkundigen.

 

Wij vragen aan de naaste familieleden om zich aan de bezoekuren te houden. Hierop kunnen, na overleg met het zorgteam, afwijkingen worden toegestaan. Ook kinderen zijn toegelaten op de ICCU, na overleg met het zorgteam.

 

De toestand van de patiënt wordt continu geëvalueerd waarbij er overleg is tussen de arts en de verantwoordelijke verpleegkundige. Waar nodig worden onmiddellijk therapieaanpassingen gedaan.

Wij raden je aan om binnen de familie een contactpersoon aan te duiden. Het telefoonnummer van deze persoon wordt genoteerd in het patiëntendossier. Deze contactpersoon kan 24 op 24 informatie vragen aan het verzorgend team. Met specifieke vragen over de behandeling en ziektetoestand kan je terecht bij de cardioloog-intensivist. Dit overleg kan je vragen via de verantwoordelijke verpleegkundige.

 

Omwille van privacy wordt er telefonisch geen informatie meegedeeld aan andere personen dan de contactpersoon.

 

De verpleegkundigen staan de bezoekers bij tijdens de bezoekuren. Je kunt bij hen terecht met je vragen.

Gezien een opname op ICCU een onverwachte en ingrijpende gebeurtenis is, kunnen er gedragsveranderingen optreden bij de patiënt. Zo kunnen gevoelens van agitatie, verwardheid, angst of depressie optreden. Als je deze gevoelens opmerkt, kan je de verantwoordelijke verpleegkundige hierover aanspreken. In sommige gevallen is tijdelijke fysieke fixatie van de patiënt nodig. Deze gevoelens zijn meestal van tijdelijke aard en verdwijnen na ontslag van de patiënt naar de afdeling.

 

De verantwoordelijke verpleegkundige is de verpleegkundige die de patiënt verzorgt in een bepaalde diensttijd.

 

Zie ook

PDF icoonBrochure_Een opname op ICCU

PDF icoonInformed consent