Medicatie

ICCU img_7697 Medicatietoediening kan op verschillende manieren gebeuren in functie van de diagnose en ziektetoestand van de patiënt.

 

  • Via de mond (oraal)
  • Via de aders (intraveneus)
  • Via de maag (maagsonde)

 

Heel vaak wordt de medicatie echter via de ader met speciale pompen op een continue manier toegediend.