Drains

Thoraxdrain

Als er zich te veel vocht (of lucht) bevindt tussen de vliezen die rond de longen zitten, is het soms nodig een plastic buisje te plaatsen tussen deze vliezen om dit vocht te laten afvloeien.

Na een plaatselijke verdoving wordt deze drain door de cardioloog-intensivist op de afdeling geplaatst. Het uiteinde van dit buisje wordt verbonden met een opvangsysteem.

 

Pericarddrain

In sommige gevallen kan een aandoening van het hart een opstapeling van vocht of bloed rond het hart veroorzaken. Dit vocht bevindt zich in de pericardholte, een holte tussen twee vliezen die zich rond het hart bevinden. Te veel vocht zal de normale werking van het hart belemmeren. Dit vocht laten afvloeien door een punctie (aanprikken) of een drain (plastic buisje) zal onmiddellijk verlichting geven van de symptomen en de werking van het hart verbeteren.

 

Maagsonde

Een maagsonde is een plastic buisje dat via de mond of de neus tot in de maag wordt ingebracht. Langs deze sonde kan overtollig maagvocht afvloeien. Anderzijds kan via deze sonde zowel voeding als medicatie worden toegediend.

 

Blaassonde

Een blaassonde is een rubberen buisje dat aseptisch (zonder kiemen) tot in de blaas wordt geplaatst. Dit maakt voortdurende opvolging van de urineproductie mogelijk.

 

Pacemaker

In geval van bepaalde ritmestoornissen van het hart plaatst de cardioloog-intensivist een draadje via een grote ader tot in het hart. Met behulp van een externe pacemaker kan het hartritme van de patiënt op pijl blijven.

 

IABP

De IABP (intra aortale ballon pomp) wordt via de grote lichaamsslagader net onder het hart opgeschoven om het falende hart te ondersteunen.

 

Nierdialyse

Door middel van een dialysetoestel wordt de functie van de nieren, al dan niet op een continue manier, overgenomen. Wanneer de nieren falen, zal dit toestel het overtollig vocht en afvalstoffen uit het lichaam filteren.

 

Koelingtoestel

Het koeling toestel kan de lichaamstemperatuur van de patiënt doen dalen tot 33 °C. Dit zal na een hartstilstand helpen om het metabolisme van het lichaam te vertragen en zo de hersenen te beschermen om de overlevingskans van de patiënt te vergroten.