Beademing

ICCU img_7692 Indien nodig wordt de ademhaling van de patiënt volledig of gedeeltelijk overgenomen met een beademingstoestel.

 

Dit kan via een buisje in de luchtpijp maar het kan ook via een neus-mondmasker.

 

Continue evaluatie van zuurstofwaarden en andere parameters in het bloed geven aan of het beademingstoestel al dan niet kan worden afgebouwd en weggehaald zodat de patiënt weer op eigen kracht kan ademen.