Soorten opnames

Opnames na een chirurgische ingreep (postoperatieve patiënten)

Korte verblijven

Dit zijn patiënten die, in normale omstandigheden, 1 of 2 dagen op de intensieve therapie-eenheid verblijven:

 • vaatchirurgie (carotisendartrectomie, femoropop of iliacale/axillaire greffe)
 • urologie (totale prostatectomie, bricker)
 • neurochirurgie (trepanatie voor een tumor of een bloeding, janetta)
 • abdominale chirurgie (APRA, low anterior resectie, totale colectomie, …)
 • gynaecologische chirugie (debulking, wertheim, diepflap, hellp syndroom)
 • patiënten die kleinere ingrepen nodig hebben maar door hun voorgeschiedenis cardiaal zwaar belast zijn (vb knieprothese, heupprothese,…) of last hebben van slaapapnoe
 • cardiologie (TAVI)
 • cardio-thoracale chirurgie

 

Lange verblijven 

Dit zijn patiënten die meer dan 2 dagen op intensieve zorgen verblijven:

 • polytrauma
 • maxillofaciale chirurgie (mondflap na mondbasistumor, tumoren van de kaak) 
 • neurochirurgie (Intracerebrale, subdurale bloedingen)
 • uitgebreide abdominale chirurgie
 • uitgebreide urologische chirurgie
 • Uitgebreide vaatchirurgie (AAA, endoprothese, ABFG)

 

Opnames in kader van medische of inwendige problematiek

 • respiratoir (pneumonie, ARDS, COPD, longembolen,…)
 • cardiologie (longoedeem, hartfalen, decompensatie,…)
 • gastro-enterologie (bloedingen, pancreatitis,…)
 • nefrologie (acute/chronische nierinsufficiëntie,…)
 • neurologie (epilepsie, meningitis, post reanimatie)
 • endocrinologie (diabetes, metabole stoornissen,…)
 • oncologie (neutropene sepsis,…)
 • shock
 • intoxicaties

 

Het verblijf op de afdeling hangt af van de problematiek waarmee je bent opgenomen en is op voorhand niet in te schatten.