Paramedisch team

Psycholoog

In geval van persoonlijke of familiale problemen is het mogelijk de hulp van een ziekenhuispsycholoog in te roepen voor een psychologisch onderzoek en deskundig advies of begeleiding. Dit kan gevraagd worden via de verantwoordelijke verpleegkundige, hoofdverpleegkundige of behandelende geneesheer.  

 

Kinesist

In het team van hulpverleners op de afdeling intensieve zorgen heeft de kinesist een belangrijke functie. Dit zijn specifieke taken zoals de preventie en behandeling van longinfecties en preventie en behandeling van functiestoornissen van het bewegingssysteem.

 

Diëtist

De diëtiste geeft advies bij het volgen van een dieet, om zo de patiënt en zijn naasten te begeleiden binnen de nieuwe voedingsgewoonten.

 

Sociale dienst

Een ziekenhuisopname is soms erg ingrijpend. Er kunnen zich problemen van allerlei aard voordoen. Tijdens de opname kan men geconfronteerd worden met verschillende problemen: psychosociale, financiële of administratieve problemen, vragen in verband met uw nakende ontslag of vragen over opvangmogelijkheden na het ontslag. Met vragen of bezorgdheden hierover kan men terecht bij de medewerkers van de sociale dienst.

Logopedist

De logopedist brengt de mogelijkheden en beperkingen op vlak van slikken, spraak, taal en stem in kaart. 

Op basis hiervan wordt een behandelplan opgesteld. Dit wordt bijgestuurd naarmate de revalidatie vordert. Indien nodig zoeken zij ook naar alternatieve communicatiemiddelen.

 

De logopedist onderzoekt en behandelt problemen op vlak van:

  • Dysfagie
  • Dysartrie
  • Afasie en spraakapraxie
  • Heesheid
  • ...