Diensten patiëntenbegeleiding

Pastorale dienst

Deze dienst belijdt het katholieke geloof, maar staat ook open voor iedere andere geloofsovertuiging. Deze medewerkers willen mee op weg gaan met het levensverhaal van zoekende gelovige mensen en steun bieden bij het ziekteproces door gesprekken en rituelen. 

Indien gewenst, zorgen zij voor de communie op de kamer of doen zij een ziekenzalving.

 

Moreel consulent

Op de morele dienst werkt een professioneel moreel consulent. De consulent biedt patiënten een luisterend oor, zorgt voor morele ondersteuning en begeleiding en bespreekt samen met de patiënt eventuele vragen, zorgen of problemen. Dit gesprek kan gaan over het leven zelf of de ziektebeleving, maar ook over aspecten van existentiële en spirituele aard, patiëntenrechten of ethische problemen.

 

Palliatief supportteam

Het palliatief supportteam geeft advies, informatie en ondersteuning aan de terminale patiënt en zijn familie, alsook aan de hulpverleners die bij de behandeling en de zorg betrokken zijn.

Zij streven naar een zo goed mogelijke lichamelijke verzorging en optimale pijn- en symptoomcontrole, met veel aandacht voor de emotionele en geestelijke beleving.

 

Interculturele bemiddelaar

De interculturele bemiddeling beoogt de verbetering van de communicatie tussen een patiënt van vreemde herkomst, zijn familie en de ziekenhuiswerkers. Het doel van deze bemiddeling is uitleg verschaffen of bepaalde dingen verduidelijken, zowel op taalkundig als op cultureel vlak.

 

Ombudsdienst

Het doel van een ombudsdienst is de verbetering van de kwaliteit en de dienstverlening. Door de inrichting van een ombudsdienst kiezen wij voor een directe afhandeling van klachten, maar ook voor preventie. Het leren uit patiëntenervaringen van het verleden om gelijkaardige klachten in de toekomst te vermijden.