Hygiënische maatregelen

MIC - IMG_0026 Als standaardmaatregel worden de hygiënische zorgen uitgevoerd met een gele overshort en handschoenen. Dit om verspreiding van eventuele pathogene kiemen (schimmels, virussen of bacteriën die ziektes veroorzaken) te voorkomen van patiënt tot patiënt.

 

Het kan ook zijn dat patiënten gedurende hun verblijf op intensieve zorgen geïsoleerd worden omwille van infecties. Dit betekent dat de éénpersoonskamer slechts betreden mag worden onder strikte voorzorgsmaatregelen. Om overdracht van deze pathogene kiemen naar de andere patiënten te vermijden, dragen ziekenhuismedewerkers handschoenen, een schort en een masker. De pathogene kiem waarvoor isolatiemaatregelen worden genomen, vormt geen risico voor de bezoekers. Normaal sociaal contact met de patiënt is dan ook toegelaten. Het is wel belangrijk dat de familieleden niet van de ene naar de andere ziekenhuiskamer gaan of geen andere patiënten gaan bezoeken in het ziekenhuis. Van de bezoekers wordt niet  verwacht dat zij voorzorgmaatregelen nemen. Enkel bij het verlaten van de kamer is het aangewezen om de handen te ontsmetten.

 

Tenslotte kan het ook gebeuren dat patiënten geïsoleerd worden omwille van een verminderde weerstand voor pathogene kiemen. Deze patiënten moeten beschermd worden voor deze kiemen want zij vormen een zeer kwetsbare groep. Hierbij dragen ziekenhuismedewerkers handschoenen, een short, een masker, een muts en schoenovertrekkers. Ook van familieleden wordt verwacht deze voorzorgsmaatregelen te nemen bij het bezoek aan de patiënt, alsook de handen te ontsmetten voor het omkleden. 

 

Indien u zich ziekjes voelt, is het beter dat u niet op bezoek komt bij uw familielid. Bij twijfel hierover kunt u altijd terecht  bij de verpleegkundigen.