Hygiënische maatregelen

MIC - IMG_0026 Als standaardmaatregel worden de hygiënische zorgen uitgevoerd met een gele overshort en handschoenen. Dit om verspreiding van eventuele pathogene kiemen (schimmels, virussen of bacteriën die ziektes veroorzaken) te voorkomen van patiënt tot patiënt.

 

Het kan ook zijn dat patiënten gedurende hun verblijf op de Intensieve Therapie Eenheid geïsoleerd worden omwille van infecties. Dit betekent dat de éénpersoonskamer slechts betreden mag worden 

na het nemen van strikte voorzorgsmaatregelen door ziekenhuismedewerkers en in uitzonderlijke gevallen door de bezoekers.

 

Ziekenhuismedewerkers dragen handsschoenen, een schort en een masker om de overdracht van deze pathogene kiemen naar andere patiënten te vermijden. In de meeste gevallen vormt de pathogene kiem geen risico voor bezoekers en is normaal sociaal contact met de patiënt dan ook toegelaten. In uitzonderlijke gevallen dient de bezoeker voorzorgsmaatregelen te nemen maar bij de meeste pathogene kiemen is het ontsmetten van de handen bij het betreden en verlaten van de kamer voldoende. Het is wel belangrijk dat bezoekers die nog een ander patiënten bezoek inplannen in het ziekenhuis dit even uitstellen of de patiënt op intensieve zorgen, in geval van isolatie, als laatste bezoeken. Ook bezoekers die gekend zijn met verminderde weerstand (transplantpatiënten, bezoekers die chemo krijgen, zwangere vrouwen, kinderen, enz.) kunnen zich best vooraf even richten tot het verplegend personeel.

 

Tenslotte kan het ook gebeuren dat patiënten geïsoleerd worden omwille van verminderde weerstand voor pathogene kiemen. Omdat deze patiënten een erg kwetsbare groep vormen, moeten zij beschermd worden voor alle pathogene kiemen. Hierdoor dragen ziekenhuismedewerkers handsschoenen, een schort en een masker. Ook van familieleden wordt verwacht deze voorzorgsmaatregelen te nemen bij het bezoek van de patiënt. Het ontsmetten van de handen voor het omkleden en het betreden van de kamer is eveneens een belangrijke maatregel die door iedereen moet getroffen worden. Bij deze vorm van isolatie is het belangrijk dat de bezoekers die nog een ander patiënten bezoek inplannen in het ziekenhuis dit even uitstellen of de patiënt op de Intensieve Therapie Eenheid als eerste bezoeken. Bezoekers die zich ziek voelen, kunnen best even niet op bezoek komen ter bescherming van de patiënt.

 

Bij vragen of bedenkingen richt je je best even tot het verplegend personeel vooraleer je de kamer betreedt of een bezoek bij een andere patiënt plant.