Het verblijf

_MJB3989 Een langdurig verblijf  op intensieve zorgen kan in sommige gevallen betekenen dat er gedurende de opname gedragsveranderingen optreden, zoals agitatie, verwardheid, angst en agressiviteit.

 

Deze reacties kunnen toegeschreven worden aan o.a.  de ziekte zelf, de vreemde omgeving, veranderingen in de behandeling, de ontregelde dagindeling, … Deze toestand is voorbijgaand en verdwijnt meestal vlug na ontslag naar de afdeling.

 

Omwille van bovenstaande redenen kan het soms nodig zijn om kortstondig de patiënt te fixeren, om zichzelf of anderen te beschermen. Een familielid gefixeerd zien liggen in bed kan aangrijpend zijn. Wij streven ernaar om een fixatie-arm beleid te voeren op onze afdelingen.