Het verblijf

_MJB3989

Een langdurig verblijf op de Intensieve Therapie Eenheid kan in sommige gevallen betekenen dat er gedurende de opname gedragsveranderingen optreden zoals zoals agitatie, verwardheid, angst en agressiviteit. 

 

Een familielid gefixeerd zien liggen in bed kan aangrijpend zijn. Wij voeren een fixatie-arm beleid op onze eenheden en zullen enkel en alleen in uiterste nood fixatie opstarten wanneer de patiënten zichzelf in gevaar kan brengen. 

 

Een aantal patiëntenkamers op onze Intensieve Therapie Eenheid zijn al voorzien van camerabewaking. Deze camera’s worden uitsluitend gebruikt om de gezondheidstoestand van de patiënt continue te bewaken. Onze Intensieve Therapie Eenheid beoogt hiermee het verhogen van de patiëntveiligheid en zo (on)rechtstreeks de continuïteit van de zorgkwaliteit. Beelden worden in geen enkel geval verwerkt of bewaard en zijn daardoor niet opvraagbaar. Het gebruik van de camera’s heeft enkel een observatiefunctie en kunnen in het kader van privacy tijdens de verzorging uitgeschakeld worden.

 

Een aantal patiëntenkamers op onze Intensieve Therapie Eenheden zijn al reeds voorzien van camerabewaking. Deze camera’s worden uitsluitend gebruikt om de gezondheidstoestand van de patiënt continue te bewaken. Onze Intensieve Therapie Eenheid beoogt hiermee het verhogen van de patiëntveiligheid en zo (on)rechtstreeks de continuïteit van de zorgkwaliteit. Beelden worden in geen enkel geval verwerkt of bewaard en zijn daardoor niet opvraagbaar. Het gebruik van de camera’s heeft enkel een observatiefunctie en kunnen in het kader van privacy tijdens de verzorging uitgeschakeld worden.