Een opname op de Intensieve Therapie Eenheid

Intensieve zorgen - hasselt014mm Een opname van een patiënt op de Intensieve Therapie Eenheid is meestal het gevolg van een zware operatieve ingreep, een ernstige ziekte of kan aangewezen zijn na een trauma indien continue bewaking noodzakelijk is.

Een opname is soms zeer onverwacht met onduidelijkheid over de toekomst.

 

Het doel van de afdeling is patiënten door een kritieke, soms levensbedreigende fase heen te helpen zodat zij kunnen herstellen van de onderliggende ziekte of operatie.

 

De behandelende artsen op de afdeling zijn de anesthesisten-intensivisten. Zij zijn 24u op 24u op de afdeling beschikbaar. Daarnaast staat een heel team (speciaal opgeleide) verpleegkundigen in voor de voortdurende bewaking van de patiënten. Er wordt nauw multidisciplinair samengewerkt.  

 

Patiënten die op de Intensieve Therapie Eenheid liggen, worden gemonitord. De hartslag, de bloeddruk, het zuurstofgehalte en de temperatuur worden constant gemeten. Aan de hand van de monitor en andere apparaten zoals beademingstoestellen (neemt de ademhaling van de patiënt over), dialysetoestellen (neemt de nierfunctie van de patiënt over), drains (buisjes die het overtollige bloed draineren) e.d. kunnen we de toestand van de patiënt goed opvolgen en snel en accuraat ingrijpen bij onverwachte problemen.

 

Zie ook

PDF icoonInformed consent