Wetenschappelijk onderzoek

De dienst infectieziekten houdt zich actief bezig met diverse wetenschappelijke activiteiten.
 

Dr. van der Hilst heeft een aanstelling als professor Immuunpathologie aan de Universiteit Hasselt en doet onderzoek naar de effectiviteit van nieuwe geneesmiddelen bij autoinflammatoire ziekten.

 

Dr. Messiaen heeft een aanstelling als gastprofessor aan Universiteit Hasselt en participeert in verschillende onderzoeken naar de klinische aspecten van HIV.

 

Dr. Cox heeft een aanstelling als gastprofessor aan Universiteit Hasselt. Zij participeert in onderzoek naar aspecten van HIV-zorg in Oeganda.