Algemeen

De strijd tegen de Covid-19-pandemie heeft de noodzaak aangetoond om het infectierisicobeheer te versterken, zowel op het gebied van professionals die zich aan die taak wijden als op het gebied van capaciteit en resultaten.

Om hieraan tegemoet te komen, alsook aan de doelstellingen van het Belgisch nationaal actieplan tegen antimicrobiële resistentie, werd vanuit de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een proefproject gelanceerd met de oprichting van meerdere 'Hospital Outbreak Support Teams (HOST)'. Het beheer van de HOST-proefprojecten wordt onder de verantwoordelijkheid van de Belgische commissie voor de coördinatie van het antibioticabeleid (BAPCOC) geplaatst.

 

Het Jessa Ziekenhuis vormt samen met de ziekenhuizen AZ Vesalius, Sint-Franciscus en Sint-Trudo het HOST Zuidwest Limburg. Het HOST bestaat uit een multidisciplinair ziekenhuisteam van artsen, verpleegkundigen en ziekenhuisapothekers met expertise in het beheer van infectie- en epidemiologische risico’s. Samen willen we bijdragen aan de versterking van de infectiepreventie en -controle en een beter gebruik van infectiewerende middelen.