Informatie

Antibiotica

Antibiotica­richtlijnen van toepassing in het Jessa Ziekenhuis Hasselt en az Vesalius Tongeren.

 

Handhygiëne

Informatie over handhygiëne en zorginfecties.

Een kort ludiek filmpje over de correcte techniek voor handhygiëne.

Een kort ludiek filmpje over de correcte basisvoorwaarden voor handhygiëne.

Een filmpje omtrent het correct uittrekken van handschoenen.

Een filmpje omtrent de correcte techniek voor handhygiëne.

Een filmpje omtrent het correct wassen van de handen met water en zeep.

 

E-learningmodules

Een interessante e-learning omtrent infectiepreventie ontwikkelt door Zorg en Gezondheid, Hogeschool Vives en Infolearn. De e-learning bestaat uit de volgende modules: overdrachtswegen, algemene voorzorgsmaatregelen, persoonlijke beschermingsmiddelen, bijkomende voorzorgsmaatregelen en omgevingshygiëne.

Vooraleer je de e-learningmodules kan volgen, moet je je vooraf wel gratis registreren.

Een e-learning omtrent handhygiëne van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Om deze e-learning te volgen moet je je vooraf niet registreren.