Aanmelding als nieuwe patiënt

Personen vanaf 18 jaar die zich zorgen maken over een verminderd geheugen of die progressieve geheugenproblemen ervaren, kunnen via de centrale afsprakenbalie aangemeld worden voor de geheugenraadpleging. Deze raadpleging vindt iedere donderdagnamiddag plaats. Spontane aanmeldingen - vaak op aandringen van de familie - zijn mogelijk.

 

Veelal gebeurt de doorverwijzing door de huisarts. Ook tijdens een opname in het ziekenhuis kunnen patiënten doorverwezen worden naar de geheugenkliniek voor een cognitieve evaluatie.

 

Verwijzende artsen die beschikken over recente uitslagen van onderzoeken van hun patiënt zoals labo, CT of MRI hersenen, duplex halsvaten, MMSE, ... worden verzocht om deze mee te geven aan de patiënt. Zo hoeven deze testen niet opnieuw te gebeuren of kunnen artsen ze gebruiken om te zien of er veranderingen zijn opgetreden. De verwijzers krijgen in ieder geval een uitgebreide briefing van uitgevoerde onderzoeken, diagnose en verdere opvolging van hun patiënt.

 

Om een afspraak te maken is de dienst raadplegingen dagelijks telefonisch beschikbaar op het nummer 011 33 55 77. Deze dienst boekt een afspraak voor een eerste raadpleging in de geheugenkliniek op donderdag tussen 13u en 17u