Enkele weken voor uw opname

onthaal hostessen Als uw arts u inschrijft in het dagziekenhuis heelkunde, moet u zich niet op voorhand aanmelden in het ziekenhuis. Uw arts zal ook uw kamerkeuze doorgeven aan de opnamedienst. In de mate van het mogelijke wordt hier rekening mee gehouden.

 

Als deze inschrijving niet gebeurd is, dan heeft u zelf een inschrijvingsformulier ontvangen. U moet zich dan hiermee aanmelden aan de inschrijvingsbalie van het ziekenhuis. Dit gebeurt best enkele dagen op voorhand.

 

Indien nodig kan uw behandelend arts enkele bijkomende onderzoeken bij u (laten) uitvoeren, voor hij overgaat tot de ingreep; bijvoorbeeld een hartonderzoek, bloedafname, foto's van de longen,... Deze onderzoeken moeten enkele dagen vóór de dagopname uitgevoerd worden, waardoor uw dagopname vlotter zal verlopen.

 

Indien u medicatie neemt, bespreek dan op voorhand met uw behandelend arts welke medicatie u eventueel op voorhand moet stopzetten én welke medicatie u op de dag van de ingreep wel/niet mag innemen.

 

Plan op de dag van de ingreep best geen andere afspraken buiten het ziekenhuis.