Uw ontslag

daghospitaal heelkunde - anesthesie U mag het daghospitaal heelkunde verlaten na toestemming van uw behandelend arts. Omwille van medische redenen kan een overnachting in het ziekenhuis soms nodig zijn. In dat geval zal men u overbrengen naar een verblijfsafdeling.

 

bij uw ontslag zal u volgende dingen meekrijgen:

  • informatie over uw verdere nabehandeling
  • eventuele (pijn)medicatie of een medicatievoorschrift
  • de nodige ziekteattesten en ingevulde verzekeringsformulieren
  • een datum voor controleraadpleging

 

Bij het verlaten van het ziekenhuis moet u zich steeds laten begeleiden door een volwassen persoon. U mag het ziekenhuis in geen geval alleen verlaten, of u verplaatsen met de auto, (brom)fiets of het openbaar vervoer. Uw begeleider kan eventueel de auto voorrijden tot aan de hoofdingang van het ziekenhuis. U kan een gratis parkingticket bekomen op het secretariaat van het chirurgisch daghospitaal.